Premier

Hovedpremien er en reiseopplevelse til en verdi av 20 000 kroner!


Hovedpremievinneren kåres etter konkurranseperiodens slutt. For å være med i konkurransen om hovedpremien må bildet ditt vise en ”Narvesenkopp”, les under ”Slik deltar du”.
 
Vi deler i tillegg ut premier til ukesvinnere!
En jury bestående av representanter fra Narvesen avgjør vinnere basert på bidragene som lastes opp. Vinnere kontaktes i direkte melding på instagram.
 
Kaffekuponger
Dersom du vinner en kaffekupong, vil få denne i form av en unik QR-kode som sendes til mobiltelefonen. QR- koden scannes av kioskbetjeningen i kassen når du skal løse ut gratis kaffe hos Narvesen. Det er derfor viktig at vinneren formidler sitt telefonnr til Narvesen dersom han/hun får beskjed om at han/hun har vunnet. Det er også vesentlig at vinneren har smarttelefon for å kunne bruke QR-kode. Narvesen vil ikke benytte telefonnummeret til andre aktiviteter enn til formidling av premien, og alle personopplysninger slettes etter konkurranseperiodens slutt.
 
Premiene kan ikke byttes til penger eller andre varer. Juryens beslutning er endelig og kan ikke overklages. Eventuell skatt på gevinst, må betales av vinner(e).

Narvesen forbeholder seg retten til å utelukke elle avvise personer/bidrag dersom innholdet i bildet er støtende eller det er mistanke om juks.