Postkortgalleri – et omfattende og spennende arkiv med et rikt fotomateriale

Arkivet forteller en historie om både bedriftens og samfunnets utvikling.

Denne samlingen av postkort viser nordmenn i sitt naturlige miljø, og gir et innblikk tradisjoner og daglige gjøremål. Det er en unik samling av i overkant 2000 postkort fra hele Norge i perioden 1897 til 1917. Postkortene er stort sett i ypperlig kvalitet og er i den forstand unike i sitt slag. Postkortene og flere av originalene er i dag i forvaring hos Riksarkivet, men Narvesen ønsker i forbindelse med Kulturminneåret 2009 å dele denne skatten i et digitalt billedgalleri.

Produksjon av postkort

I 1897 startet Bertrand Narvesen sin egen forlagsvirksomhet hvor han blant annet produserte reiselektyre og postkort. Postkortene har motiver fra hele Norge, spesielt fra strekninger langs jernbanen. På midten av 1800-tallet kom fotoapparatet i bruk og det gav folk muligheten til å forevige hendelser i dagliglivet. Bertrand Narvesen etablerte kontakt med kjente og lokale fotografer rundt i landet og kjøpte bilder han anså som aktuelle som postkort. På begynnelsen av 1900-tallet var det en voksende trang til nasjonal selvstendighet. Postkort var et godt medium til å formidle norsk natur og tradisjoner.

Postkort dokumenterer vår kulturhistorie

Postkort er typiske kulturhistoriske dokumenter som kan fortelle oss mye om vår bygningshistorie, tradisjoner og kulturlandskap. Fotodokumentasjonen som ble gjort på begynnelsen av 1900-tallet er unik og har stor betydning for dagens kulturhistorie. Kulturminner som ikke dokumenteres forsvinner og mange kulturminner er truet fordi de oppfattes som dagligdagse og unødvendige å bevare. Narvesen har gjennom sin tilstedeværelse i Norge vært deltagende i lokalsamfunnene i mer enn 100 år. Samlingen av postkort viser nordmenn i sitt naturlige miljø, og derfor er det viktig at disse postkortene, som forteller så mye om tradisjoner og samfunnet, er tilgjengelig for alle.

Hvordan kan postkortgalleriet brukes?

Postkortgalleriet kan brukes av alle. Kanskje har du et skoleprosjekt hvor du ønsker å finne ut mer om jernbanestasjoner eller ønsker du å finne ut hvordan et sted i nærheten av deg så ut på begynnelsen av 1900-tallet?

Det er cirka 2500 postkort fra hele Norge som er søkbare i dette galleriet. Postkortene er delt i to grupper. Den ene er stedskort med bilder fra ulike steder i Norge. Den andre er temakort med forskjellige tema, som for eksempel kirker, jul, fiske, vinter, båter, tog, ski, kuer, hester, fjell, spesielle begivenheter med mer.

De eldste postkortene i galleriet er gitt ut på forlaget Narvesen Kioskkompagni. I 1902 åpnet Bertrand Narvesen også en bokhandel på Ringebu, den første mellom Lillehammer og Molde, hvor han startet Gudbrandsdalens Forlag. Der trykte han postkort med motiver stort sett fra Gudbrandsdalen, Jotunheimen, Stryn, Geiranger og Romsdalen, mens postkortene som var produsert av Narvesen Kioskkompagni hadde motiver fra hele Norge.

Oversikt over postkortene som er digitalisert

I perioden 1897-1917 produserte og solgte Narvesen Kioskkompagni postkort med fotografier fra forskjellige steder i Norge. I dag kjenner vi dessverre bare til noen av fotografene bak postkortene. Her følger en liste over fotografene vi kjenner til. I tilfeller der fotografen er ukjent vil vi være takknemlige for informasjon slik at fotografen kan krediteres. Last ned komplett liste i PDF format. Kontaktinformasjon er vedlagt i dokumentet. Postkortene og resten av Narvesens historiske arkiv er gitt i gave til Riksarkivet. Alt er tilgjengelig for publikum hos Riksarkivet – Narvesens privatarkiv, PA 1522 Narvesen.