Designmanual

<!--@ParagraphImageText-->

Narvesen har utarbeidet en digital designmanual for de som jobber aktivt med Narvesenprofilen.

Denne manualen inneholder retningslinjer for bruk av logo, farger, typografi og bilder. Vår merkevare er det bildet kunden eller forbrukeren til enhver tid har av oss. Dette bildet er det i all hovedsak vi selv som skaper, og derfor er det så viktig at alle bidrar positivt til å forvalte den grafiske profilen riktig. Gjennom dette vil vi bygge en enda sterkere merkevare.