Vi følger de til enhver tid gjeldende føringene

Vi i Narvesen følger nøye med på retningslinjene til myndighetene, og vi følger de til enhver tid gjeldende føringene.


Dette betyr blant annet et enda sterkere fokus på hygiene og renhold enn vanlig, og overflater vaskes og desinfiseres kontinuerlig.


Vi oppdaterer kontinuerlig vår drift i tråd med siste informasjon for at du som kunde trygt skal kunne velge oss ved behov.