Stolt hovedsamarbeidspartner til MOT!

MOT ble stiftet av Atle Vårvik og Johan Olav Koss, og er en holdningsskapende organisasjon som jobber for og med ungdom. Navnet MOT er valgt fordi det ligger styrke i det, samt at det har en dobbel betydning: det handler om å ta standpunkt mot noe, og det handler om egenskapen å vise mot. Gjennom samarbeidet med MOT ønsker vi i Narvesen å bidra til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø. MOTs grunnverdier er:

MOT til å leve
MOT til å bry seg
MOT til å si nei

MOTs verdier og filosofi passer svært godt sammen med våre verdigrunnlag, og vi bruker samarbeidet aktivt i vår daglige drift. Reitan Convenience bidrar med økonomisk støtte, og jobber for at MOT skal få større synlighet, for eksempel ved å profilere MOT-logoen og budskap fra MOT på forpakninger og i kampanjer. MOT bidrar på sin side med blant annet foredrag og besøk av MOT-ambassadører på interne samlinger og møter. Dette er en god måte å synliggjøre samarbeidet på for begge parter, og våre kjøpmenn og selgere sier at de er stolte av samarbeidet med MOT.

Dette sier leder i MOT, Atle Vårvik: “Det er stort for MOT å ha en samarbeidspartner som Reitan Convenience. De bidrar til oss med viktig støtte og profilering, som gjør at vi kan nå ut til enda flere ungdommer. Reitan-kulturen er en positiv og offensiv kultur som vi speiler oss i, og det gir oss positiv energi å være sammen med menneskene der. I tillegg har samarbeidet tilført MOT mye kompetanse og kunnskap, blant annet med hensyn til effektiv drift og bevissthet rundt merkevarebygging. Men det er også artig å se og høre at deres medarbeidere og ledelse får noe igjen for samarbeidet – at de kan bruke MOTs verdier som et kulturbyggingsverktøy internt. På den måten tror jeg vårt samarbeid er noe ganske unikt i norsk målestokk”.

Les mer om MOTs arbeid på deres hjemmesider: www.mot.no

 

Videoklipp - om MOT